Specijalizovani program za advokate i advokatske kancelarije

Program za advokate

Informacioni Sistem Advokatskih Kancelarija je specijalizovani Program namenjen advokatima koji žele unaprediti svoje poslovanje

Cilj ovog softvera jeste lako upravljanje predmetima, parnicama, kampanjama i ostalim pravnim aktivnostima, takodje u njemu se evidentiraju konsultacije sa klijentima i generišu izveštaji potrebni za sagledavanje celokupnog poslovanja

za advokate

I.S.A.K. 2021 – Kontrolna Tabla

Program za advokate nudi sledece opcije:

  • Unosenje i pamcenje predmeta u bazi podataka
  • Dodavanje i izmena informacija za svaki predmet
  • Upravljanje statistickim informacijama vezanim za klijente
  • Generisanje temeljnih izvestaja na bazi izvrsenih aktivnosti

Program olaksava timski rad na zajednickim aktivnostima, promovise koriscenje najbolje prakse jasnim metodologijama struktuiranih datoteka.

 

ULOGA I INTEGRACIJA U AKTIVNOSTI VAŠE KANCELARIJE

Program za advokate  se moze koristiti na jednom racunaru ili na vise računara kroz mrežno okruženje (pogodno za advokatske kancelarije).
Takodje mu se moze pristupati putem interneta sa bilo kog mesta ili pak moze biti postavljen lokano na jednom racunaru.
Svaki korisnik softvera odnosno svaki clan organizacije moze imati svoje licne pristupne parametre gde moze voditi svoje slucajeve nezavisno od ostalih.
Ovo svima omogucava da biraju kako zele da rade na svojim predmetima i kako ce se informacije u tim slucajevima deliti sa drugim clanovima organizacije.
 
Korisnici mogu kreirati nove predmete i po potrebi za predmet vezivati saradnike iz organizacije.
Organizacije koje nude konsultacije i savete, ce imati koristi od brzine kojom mogu proveriti istoriju predmeta u bazi svojih klijenata.
Advokati mogu da koriste ovaj softver za pracenje razvoja svojih klijenata kao i za pracenje predmeta na sudu .

Informacioni sistem advokatskih kancelarija je kreiran na bazi želja anketiranih advokata. Oni su svojim sugestijama doprineli da program izgleda upravo onako kako izgleda u najnovijoj verziji.

Program za advokate će i dalje pratiti ove trendove i usavršavaće se prema potrebama karajnih korisnika.

Interfejs softvera je krajnje jednostavan i lagan za korišćenje. Vreme potrebno za ovladavanje osnovnim principima i komandama nije duže od jednog školskog časa.


I.S.A.K. Test Aplikacija

I.S.A.K. Verzija 3

 

Comments are closed.