Ciklus izrade web sajta

Izrada sajta-Ciklus i njegove faze

Gledano više sa thničke strane izrade web sajta – da bi se izradilo kvalitetn web sajt i da bi se upravljalo kompletnim razvojem, na samom početku projekta potrebno je usvojiti model postupka koji opisuje različite faze iyrade web sajta . Idealan model omogućava da se:

 • shvati složenost prezentacije,
 • umanji opasnost od neuspeha projekta,
 • ostavi mogućnost izvesnim promenama tokom izrade projekta,
 • prezentacija isporuči brzo, i
 • da se sve vreme informiše o upravljanju projektom tokom izrade.

Ciklus izrade web sajta sastoji se iz sledećih faza:

 • Analiza
 • Projektovanje
 • Implementacija
 • Testiranje

Postoje različiti modeli koji se primenjuju za realizaciju navedenih faza izrade sajta. Osnovni model postupka koji se koristi pri izradi,  počinje od celine a zatim se prelazi na pojedinačne korake koji su neophodni pri izradi samog sajta.

Taj model se programerskim rečnikom često naziva kaskadnim modelom (engl. waterfall model) ili životni ciklus razvoja računarskog programa.

izrade web sajta

Kod ovog modela sve etape slede jedna drugu do samog završetka.

Ovaj Model se najčešće sastoji od sledećih etapa:

 • planiranje,
 • dizajniranje,
 • realizacija,
 • testiranje
 • i završna etapa –  održavanje.

Broj koraka i njihovi nazivi nisu uvek isti ali to ne menja opštu ideju kaskadnog modela.

Prilagodjeni kaskadni model predstavlja model kod koga se predlaže malo duže zadržavanje u njegovim početnim fazama, gde se više puta ispituju namena i zahtevi web sajta, pre nego što se krene u faze dizajniranja i realizacije. Ovaj model je veom koristan kada se pristupa izradi projekta koji sadrži dosta nepoznatih činilaca.

Ono što mi najčešće primenjujemo u praksi  jeste zapravo JAD Model tj, model za zajedničko dizajniranje aplikacije (engl. joint application design) koji se još naziva i model evoluirajućeg prototipa (engl. evolutionary prototyping).

KOristeći ovaj model  do konačnog izgleda web sajta stiže se razvijanjem prototipa kroz niz koraka.

On  funkcioniše tako što se prvo napravi prototip prezentacije (Npr. Grafički koncept) i pokaže se klijentu ili korisniku. Od klijenta/korisnika se tada direktno dobijaju povrtne informacije potrebne za narednu verziju prototipa. Ovaj ciklus se ponavlja sve dok se ne dodje do končne verzije web sajta.

Comments are closed.