Izrada sajta – Procedure i Faze

Pre početka izrde tehničkog rešenja web sajta, Naš tim za izradu web sajta rešava brojna pitanja koja imaju za cilj upoznavanje sa poslovnim potrebama klijenta. Zato je potrebno da nam ako je moguće dostavite informacije o delatnosti Vaše kompanije, ciljanom tržištu, ciljnim grupama (tj. profilima korisnika), zatim obimu poslovanja i značaju interneta u kompletnoj  marketinškoj aktivnosti Vaše kompanije prema tržištu.

Kako počinje naša saradnja !

kmomunikacija se najčešće odvija na dva načina:

  1. Posredna – putem organizovanja radnih sastanaka i
  2. Neposredna putem e-maila i ostalih tipova internet komunikacije

Najpraktičnija i najjeftinija je ova druga, naročito ako ste zauzeti nekim poslom, živite u nekom drugom mestu ili ste na putu.

Nakon definisanja zahteva pristupa se prvoj fazi izrade sajta

Pitanja koja su najčešće predmet razgovora ili naših  online upitnika za izradu sajta.

  • Čime se tačno vaša kompanija bavi.
  • Za koje poslove je registrovana vaša kompanija?
  • Kakva je vaša funkcija u menadžmentu Vaše kompanije?
  • Da li vaša kompanija ima izrađenu knjigu grafičkih standarda, tj. da li ima svoj  logo, svoju boju i font? ̈
  • Koje ciljeve želite da ostvarite pokretanjem svog internet sajta.
  • Šta je to što očekujete da Vaš sajt omogući?
  • Kakve informacije o Vašoj kompaniji želite da objavite na Internetu?
  • Da li vaši klijenti žive na jednom prostoru, na primer u jednom gradu, ili ra čunate na klijente koji žive u drugim državama ili na svetsku Internet zajednicu?

Izrada sajta – Po fazama

KLJUČNI DOGAĐAJI, ANGAŽOVANOST, ZNAČAJ I VREMENSKA LINIJA

izrada sajta - faze

A Website Designed is an infographic of the average website’s creation. – John Furness

Najvažnije celine – faze koje treba izdvojiti odnose se na

− definisanje ciljeva i zadataka sajta
− planiranje sajta
− priprema materjala za izradu sajta
− izrada samog sajta (dizajn)
− testiranje i eventualna popravka sajta
− promocija sajta
− predavanje i održavanje sajta

Planiranje Web sajta

mapa sajta

Mapa sajta

 

Plan ili mapa internet sajta je najvažniji deo u procesu izrade sajta . Veoma je važno da u savkom momentu znate šta je to što želite da prikažete posetiocima, takođe poželjno je da znate kako Internet funkcioniše i da imate realna očekivanja o tome kako vaš sajt može i treba da izgleda. . Prva stvar kod koje većina pravi grešku jeste da počnu izradu sajta bez ikakvog planiranja.  Najvažniji deo planiranja sajta je struktura sajta , odnosno kako rasporediti i povezati sadržaj (Kako dizajnirati Naslovnu stranu – „Home Page“, a kako ostale strane , menije,  linkove , slike , video fajlove i td . )

U većini naših ponuda podrazumeva se kreiranje grafičke šeme , odnosno mape sajta , što pomaže u sagledavanju logičke hijerarhije i strukture  sajta .

 

Izrada sajta – Graficki koncept

Sledeci korak u razvoju internet sajta jeste kreiranje skice odnosno grafickog koncepta sajta. Ovo je momenat gde se uskladjuju nasi predlozi sa Vasim ocekivanjima i vizualnim identitetom vase firme.