INFORMACIONI SISTEM ADVOKATSKIH KANCELARIJA

(informacioni system advokatskih kancelarija) je program za upravljanje pravnom praksom i izradjen je za potrebe advokata , advokatskih kancelarija I ostalijh korisnika koji imaju potrbu za formiranjem baze pravnih predmeta , a cilj mu je da omogući lakše upravljanje poslovima , kampanjama i aktivnostima .

Osnovni paket softvera pruža sledeće mogućnosti :

  • Evidentiranje i čuvanje predmeta u jedinstvenoj bazi podataka
  • Dodavanje i praćenje informacija za svaki predmet
  • Upravljanje statističkim podacima o klijentima
  • Olakšan timski rad na zajedničkim aktivnostima
  • Generisanje različitih izveštaja na osnovu izvršenih aktivnosti

Integracija programa – Primeri infrastrukture

Sistem rada – Lokalno

infrastruktura

Slika 1. Virtual web server – Offline

Web server i sql baza se nalaze na istom računaru, – pristup bazi se vrši direktno daljinski pristup nije dozvoljen, obrada podataka se vrši na jednom mestu.

Sistem rada u offline modu

Ovaj sistem je uobičajen za podrsku individualnom radu. WEB i DBS Server se nalaze na radnoj stanici te nikakva umrežavanja nisu neophodna, Informacijama se pristupa lokalno.

Korisnik poseduje jedinstvene pristupne parametre i administratorske privilegije.

Koristi u uslovima terenskog rada na mestima daleko od lokalne kancelarijske mreže, kao i mestima gde pristup internetu nije moguć ili je zabranjen .

online-mod

Slika 2. Virtual web server – OnLine mod

Web server i baza se nalaze na istom računaru, pristup bazi i aplikaciji se vrši direktno ali uz mogucnost  daljinskog pristupa

Sistem rada u online modu

Ovakav sistem rada može biti podrška individualnom radu advokata ili članu tima koji se nalazi na terenu.

Korisnik poseduje jedinstvene pristupne parametre i administratorske privilegije.

Aplikacija i baza se nalaze na serveru. Pristupa se preko interneta ili lokalne mreze. Moguća je kombinacija sa PDA uredjajima.

online mod

Slika 3. Web server – Online mod