Program za advokate i advokatske kancelarije

I.S.A.K. – (Informacioni sistem advokatskih kancelarija)

Sveobuhvatna aplikacija za efikasno upravljate svakodnevnim zadacima advokatske prakse.

  • Upravljanje Klijentima
  • Kalendarsko Planiranje
  • Organizacija Dokumenata
  • Praćenje Predmeta
  • Sigurnost i Privatnost
  • Mobilni Pristup