Cena Programa za advokate

Cena informacionog sistema advokatskih kancelarija iskljucivo zavisi od postojece infrastrukture i zeljenog nacina rada