Godinu dana bez poreza na zaradu i doprinosa za Nove Firme

Početkom meseca, na snagu  stupile su poreske olakšice za one koji pokreću biznis. Za razliku od dosadašnjih olakšica, kada su porez na zaradu i doprinosi plaćani, a onda ih je država refundirala, oni koji sada započinju poslovanje, godinu dana su oslobođeni plaćanja.

Procenjuje se da će preduzetnici i vlasnici malih preduzeća, sa oslobađanjem plaćanja deset odsto poreza na zaradu i svih socijalnih doprinosa, štedeti 12–60.000 dinara, mesečno po zaposlenom. Olakšica važi za najviše devet radnika i vlasnika.

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, usvojenim u decembru prošle godine, od prvog oktobra 2018. kreće primena mere oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja.

Poreske Olaksice

Poreske Olaksice

Cilj mere je podsticanje preduzetništa i sticanje radnog iskustva, pre svega mladih tek diplomiranih ili lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Meru poreskog oslobođenja mogu da koriste oni koji registruju svoje privredno društvo ili preduzetničku radnju, ukoliko ispune jedan od sledećih kriterijuma:

  • da su u periodu od 12 meseci pre osnivanja / registrovanja poslovanja, završili školovanje (srednje, više ili visoko obrazovanje).
  • da su najmanje šest meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje

Svi osnivači privrednog društva, moraju biti prijavljeni kao zaposlena lica u privrednom društvu.

Lica koja su angažovana po ovom osnovu imaju pravo na naknadu za svoj rad u dogovorenom iznosu sa svojim poslodavcem. Budući da su oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa, korisnici mere ne uživaju u potpunosti sva prava iz osiguranja.

Za vreme korišćenja olakšice ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje, a osnovica za obračun doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi 15% prosečne mesečne zarade iz 2017. godine (9.869 RSD) i isplaćuje se iz budžeta Republike Srbije.

U slučaju privremene sprečenosti za rad (bolovanja), korisnici mere imaju pravo na naknadu zarade u skladu sa zakonom.

Korisnici mere ostvaruju pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti.

Za više informacija možete se obratiti kontakt centru na adresu startujlegalno@naled.rs.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *