I.S.A.K. 2023 – DEMO

Uslovi usluge i uslovi korišćenja demo aplikacije Otvaranjem naloga u aplikaciji ISAK demo prihvatate sledeće uslove: Ovi Uslovi usluge primenjuju se na veb lokacije, poddomene i URL proširenja, uključujući, bez ograničenja, beodata.rs, isak.beodata.rs, docman.online), u vlasništvu BeoData LLC. BeoData pruža ovu aplikaciju i usluge pod sledećim uslovima korišćenja: Sledeći uslovi korišćenja predstavljaju obavezujući sporazum. Ako […]